POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

MARTA VILA TEIXIDOR garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a MARTA VILA TEIXIDOR o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de MARTA VILA TEIXIDOR, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades en els termes que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en aquest sentit MARTA VILA TEIXIDOR ha adoptat els nivells de protecció que legalment s'exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l'usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc al respecte.

En compliment del que estableix el RGPD, l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació o portabilitat. Per a això ha de contactar amb nosaltres al Carrer Pere Caimó, número 2 1a, la Bisbal d'Empordà, Girona.
A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, MARTA VILA TEIXIDOR ha rebut els serveis de consultoria i assessorament per part de www.clickdatos.es