El present Avís Legal regula les condicions generals d'accés i utilització del lloc web accessible en l'adreça www.buniksdetalls.com (en endavant, el lloc web), que MARTA VILA TEIXIDOR posa a disposició dels usuaris d'Internet.
La utilització del lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l'usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d'un canvi legislatiu
, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.
Nom del titular: MARTA VILA TEIXIDOR
Domicili social: CR PERE Caimó, 2 1ª. 17100 La Bisbal d'Empordà GIRONA
C.I.F .: 77918544H
Telèfon de contacte: 649 17 18 76
Correu electrònic: info@buniksdetalls.com

2.- OBJECTE.
El lloc web facilita als usuaris del mateix l'accés a informació i serveis prestats per MARTA VILA TEIXIDOR a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.
3.1.- Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la web. L'accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.
3.2.- Registre d'usuaris. Amb caràcter general l'accés i utilització del web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.
L'idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. MARTA VILA TEIXIDOR no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l'idioma del web per l'usuari, ni de les seves conseqüències.
MARTA VILA TEIXIDOR podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s'accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l'ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de MARTA VILA TEIXIDOR, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l'obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de MARTA VILA TEIXIDOR.
 
5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.
Tant l'accés al web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. MARTA VILA TEIXIDOR no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús. MARTA VILA TEIXIDOR no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
- la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.
- un mal funcionament del navegador.
- i / o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.
MARTA VILA TEIXIDOR no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin al web per a l'obertura d'altres. MARTA VILA TEIXIDOR no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l'usuari per mitjà d'aquests enllaços, ni del bon funcionament d'aquestes webs.
MARTA VILA TEIXIDOR no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l'accedir al seu web o altres webs a les que s'hagi accedit mitjançant enllaços d'aquest web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA "COOKIES".
El web fa servir cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- Propietat intel·lectual i industrial.
Són propietat de MARTA VILA TEIXIDOR, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.
Està reservat exclusivament a MARTA VILA TEIXIDOR, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de MARTA VILA TEIXIDOR.


8.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.
El present
Avís Legal s'interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. MARTA VILA TEIXIDOR i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés o ús de la web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, MARTA VILA TEIXIDOR i l'usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de GIRONA.